ul. Kapelanka 1A, 30-347 Kraków
fax +48 (12) 266 46 43
O spółdzielni Organy spółdzielni Akty prawne Aktualności Remonty Zasoby Kontakt

O spółdzielni

Mając na uwadze potrzeby mieszkaniowe Krakowa Okręgowa Komisja Związków Zawodowych zorganizowała 20 sierpnia 1946 r. zebranie, na którym postanowiono powołać Związkową Spółdzielnię Mieszkaniową. Już 19 września 1946 r., dopełniono formalno-prawnych wymogów dla utworzenia nowej organizacji spółdzielczej. Wybrano Radę Nadzorczą i Zarząd a 27 września 1946 r. nową Spółdzielnię zarejestrowano w Sądzie Okręgowym - Wydział Rejestru Handlowego pod numerem RS VIII 191. Tak powstała Związkowa Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Pierwszym Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Paweł Lew Marek, a w powołanym pierwszym Zarządzie funkcje przewodniczącego objął Franciszek Mularczyk. W kwietniu 1948 r. na parcelach przy ul. Masarskiej rozpoczęto w szczerym polu nieopodal szkoły realizację głównego celu nowopowstałej Spółdzielni budowę pierwszych budynków, obecnie budynki te zlokalizowane są pod adresem ul. Blachnickiego nr 5/7 i 9/11 (dawna ul. 15 Grudnia) to pierwsze budynki Związkowej Spółdzielni Mieszkaniowej i do dziś pozostają w jej zasobach. 

Nadszedł rok 1990 Związkowa Spółdzielnia Mieszkaniowa uległa podziałowi w wyniku którego powstały Spółdzielnie;

- SM Kurdwanów

- SM Podwawelska

- SM Cegielniana

- SM Dębniki

- SM Konfederacka

Spółdzielnia wróciła niejako do korzeni - zostały przy niej budynki przy ul. Krasickiego, Mitery, Zakopiańskiej, M.Mireckiego, no i oczywiście Blachnickiego a także ul. Kapelanka 1A. Rozpoczęto znowu mozolną rozbudowę Spółdzielni powiększając zasoby, które ostały się po podziale. 
Zaczęło się budowanie i tak powstały: "puchatki" przy ul. Twardowskiego, osiedle przy ul. Radzikowskiego, dwa bloki na ul. Mieszczańskiej, blok na ul. Słomczyńskiego i na ul.Drukarskiej.


Obecnie Związkowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krakowie liczy sobie 969  członków w tym : 705 członków w zasobach łącznie z lokalami użytkowymi i 264 członków oczekujących.
Zgodnie ze Statutem ZSM przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie deklaracji podpisanej przez osobę, która nabyła spółdzielcze własnościowe prawo lub prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, lokalu o innym przeznaczeniu lub miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu w drodze dziedziczenia, zapisu, licytacji lub umowy. 
Od 01-01-2016 r. w Związkowej Spółdzielni Mieszkaniowej wpisowe wynosi 740,00 zł a udział członkowski 462,50 zł.; łącznie 1202,50 zł