Kontakt

Adres:
ul. Kapelanka 1a,
30-347 Kraków

NIP:
675-000-56-31

Konto bankowe
PEKAO BP 21 1020 2906 0000 1702 0013 7984

Sekretariat:
(12) 266 46 43

Komórkowy
+48 501 797 840

Adres e-mail
sekretariat@zsm.pl

Godziny pracy Spółdzielni:
Poniedziałek 7.00 – 15.00
Wtorek 7.00 – 17.00
Środa (dzień bez przyjmowania stron)
Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 13.00

Dyżury Członków Rady Nadzorczej:
ostatni wtorek miesiąca
16.00 – 17.00

Dyżury Zarządu:
Wtorek 11.00 – 13.00

Dyżury po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym


Telefony alarmowe

Awarie wod-kan-gaz-c.o. i elektryczne, awarie zgłaszane poza godzinami pracy Spółdzielni, we wszystkie dni powszednie i świąteczne:
FACHOWCY KRAKÓW tel.: 730 – 740 – 740

Straż miejska 986
Policja 112
Straż pożarna 112
Pogotowie ratunkowe 112
MPEC – Pogotowie techniczne 993
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991


mpo
pobrane
pobrane