Rada Nadzorcza

Lista Członków Rady Nadzorczej Związkowej Spółdzielni Mieszkaniowej – kadencja 2023 r. – 2026 r.

Bogusław NatkaniecPrzewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Komisji Rewizyjnej RN
Małgorzata KuligZ-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RN
Paweł Krewniak      Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Komisji Rewizyjnej RN
Sebastian BrańkaPrzewodniczący Komisji Techniczno – Eksploatacyjnej
Paweł CzekajCzłonek Komisji Techniczno – Eksploatacyjnej
Bożena KuśCzłonek Komisji Techniczno – Eksploatacyjnej
Piotr TurczaCzłonek Komisji Rewizyjnej RN
Członek Komisji Techniczno – Eksploatacyjnej
Andrzej Wolski Członek Komisji Techniczno – Eksploatacyjnej