kuzinica3

O Spółdzielni

Związkową Spółdzielnię Mieszkaniową powołano 20 sierpnia 1946 r. na zebraniu Okręgowej Komisji Związków Zawodowych. Już 19 września 1946 r., dopełniono formalno-prawnych wymogów dla utworzenia nowej organizacji a 27 września 1946 r. Spółdzielnię zarejestrowano w Sądzie Okręgowym — Wydział Rejestru Handlowego pod numerem RS VIII 191.

Tak powstała Związkowa Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Pierwszym Przewodniczącym Rady Nadzorczej ZSM został Paweł Lew Marek, a w powołanym pierwszym Zarządzie funkcje przewodniczącego objął Franciszek Mularczyk.

W kwietniu 1948 r. na parcelach przy ul. Masarskiej rozpoczęto realizację głównego celu nowopowstałej Spółdzielni — budowę pierwszych budynków mieszkalnych. Obecnie to bloki przy ulicy ks. Franciszka Blachnickiego nr 5/7 i 9/11. Przez kolejne sześćdziesiąt lat ZSM budowała osiedla na terenie całego Krakowa. Ostatnią oddaną przez Spółdzielnię inwestycją są budynki przy ulicy Drukarskiej.

W roku 1990 Związkowa Spółdzielnia Mieszkaniowa uległa podziałowi, w wyniku którego powstały Spółdzielnie:

  • SM Kurdwanów
  • SM Podwawelska
  • SM Cegielniana
  • SM Dębniki
  • SM Konfederacka

Obecnie w zasobach Spółdzielni znajdują się budynki przy ulicach: Krasickiego, Mitery, Zakopiańskiej, Montwiłła-Mireckiego, Blachnickiego, Kapelanka, Twardowskiego, Mieszczańskiej, Słomczyńskiego, Drukarskiej i osiedle przy ulicy Radzikowskiego.


Galeria zdjęć