W związku z likwidacją firmy ISTS dotychczasowy adres zsm_1@ists.pl będzie od 1.05.2023 niedostępny.

NOWY ADRES Mailowy: sekretariat@zsm.pl